Новини

Май 2023

Екипът на StrikePlagiarism.com взе участие в международния ден на интелектуалната собственост

11-ата годишна международна конференция, посветена на Международния ден на интелектуалната собственост, се проведе в Университета по библиотекознание и информационни технологии в София, България, на 26 април 2023 г. Конференцията се проведе под мотото "Интелектуална собственост и академична етика в университетите".
В качеството си на единствен в страната лицензиран доставчик на софтуерно решение за откриване на плагиатство, StrikePlagiarism България беше сред централните гости на събитието.
Нашата колежка, Доника Гавова, беше поканена да представи научен доклад на тема "Технологията като инструмент за защита на интелектуалната собственост в академична среда", който засегна актуални теми като методите за откриване и превенция на плагиатството, академичната почтеност, университетските процедури и общата правна рамка, регламентираща процеса на проверка на авторството, който трябва да се прилага в образователните институции.

Май 2023

Работна среща в Лвов

Служителите на варшавския офис на StrikePlagiarism.com проведоха изнесен семинар за ръководството на украинските университети в Лвов. Целта на семинара беше да се запознаят с украинските университети, които въвеждат все повече инструменти за подобряване на качеството на образованието и академичната почтеност в учебния процес като част от по-нататъшната интеграция със стандартите на ЕС. В събитието взеха участие 31 представители на академичния състав. Нашият екип въведе нови възможности за интеграция с LMS, като Moodle, OJS. Проведе се обмен на мнения относно инструментите, необходими за предотвратяване на използването на ChatGPT за измамни цели. Представихме нашето техническо решение.

Май 2023

Възможности за интеграция с Revisely

StrikePlagiarism.com и Revisely засилват сътрудничеството си! Съвместните ресурси помагат на преподавателите и студентите да получат по-точен отчет за възможните грешки, допуснати от студентите в техните задания. Revisely наскоро пусна инструмент за превенция на ChatGPT, който преподавателите очакваха, този инструмент ще помогне на потребителите на StrikePlagiarism.com да бъдат по-защитени от AI-плагиатството.

Май 2023

Plagiat.pl участва в XII MoodleMoot в Полша!

Имаме удоволствието да съобщим, че станахме спонсор на 12-ото издание на MoodleMoot, което се проведе на 12-13 юни 2023 г. По време на нашата лекция разгледахме как развитието на технологиите е повлияло на начина, по който сегашното младо поколение учи, и как избягва необходимостта от учене. Поговорихме за разликите между поколенията и за възприемането на интелектуалната собственост и академичната почтеност от младите хора.

© Copyright 2023 StrikePlagiarism.com
All Rights Reserved