Новини

Май 2023

Екипът на StrikePlagiarism.com взе участие в международния ден на интелектуалната собственост

11-ата годишна международна конференция, посветена на Международния ден на интелектуалната собственост, се проведе в Университета по библиотекознание и информационни технологии в София, България, на 26 април 2023 г. Конференцията се проведе под мотото "Интелектуална собственост и академична етика в университетите".
В качеството си на единствен в страната лицензиран доставчик на софтуерно решение за откриване на плагиатство, StrikePlagiarism България беше сред централните гости на събитието.
Нашата колежка, Доника Гавова, беше поканена да представи научен доклад на тема "Технологията като инструмент за защита на интелектуалната собственост в академична среда", който засегна актуални теми като методите за откриване и превенция на плагиатството, академичната почтеност, университетските процедури и общата правна рамка, регламентираща процеса на проверка на авторството, който трябва да се прилага в образователните институции.

Май 2023

Работна среща в Лвов

Служителите на варшавския офис на StrikePlagiarism.com проведоха изнесен семинар за ръководството на украинските университети в Лвов. Целта на семинара беше да се запознаят с украинските университети, които въвеждат все повече инструменти за подобряване на качеството на образованието и академичната почтеност в учебния процес като част от по-нататъшната интеграция със стандартите на ЕС. В събитието взеха участие 31 представители на академичния състав. Нашият екип въведе нови възможности за интеграция с LMS, като Moodle, OJS. Проведе се обмен на мнения относно инструментите, необходими за предотвратяване на използването на ChatGPT за измамни цели. Представихме нашето техническо решение.

Май 2023

Възможности за интеграция с Revisely

StrikePlagiarism.com и Revisely засилват сътрудничеството си! Съвместните ресурси помагат на преподавателите и студентите да получат по-точен отчет за възможните грешки, допуснати от студентите в техните задания. Revisely наскоро пусна инструмент за превенция на ChatGPT, който преподавателите очакваха, този инструмент ще помогне на потребителите на StrikePlagiarism.com да бъдат по-защитени от AI-плагиатството.

Май 2023

Plagiat.pl участва в XII MoodleMoot в Полша!

Имаме удоволствието да съобщим, че станахме спонсор на 12-ото издание на MoodleMoot, което се проведе на 12-13 юни 2023 г. По време на нашата лекция разгледахме как развитието на технологиите е повлияло на начина, по който сегашното младо поколение учи, и как избягва необходимостта от учене. Поговорихме за разликите между поколенията и за възприемането на интелектуалната собственост и академичната почтеност от младите хора.

Септември 2023

StrikePlagiarism.com печели търг за предоствяне на софтуер като услуга в Испания

Неотдавна въведохме откриване на съдържание с изкуствен интелект в API, което позволява да се проверява за съдържание с изкуствен интелект в услуги на трети страни, включително Moodle, Brightspace, Canvas, OJS и т.н.
Добавихме в API и услугата за проверка на документи за преводно плагиатство, която позволява да се проверяват текстове за преводно плагиатство на повече от 30 езика. 

Октомври 2023

StrikePlagiarism.com участва в MoodleMoot в Манила, Филипините, като златен спонсор

За нас беше удоволствие да се присъединим към Moodlemoot Филипини 2023, водещата конференция за ентусиасти на Moodle, като наш златен спонсор.
MoodleMoot е конференция, посветена на потребителите, разработчиците и администраторите на много популярната система за управление на обучение с отворен код, наречена Moodle. На MoodleMoot участвахме в семинари, презентации и форуми, които обхващат всички аспекти на ефективното интегриране и използване на Moodle в учебна среда. Представихме нашия модул за търсене на съдържание с изкуствен интелект и нови технологии за откриване на академично плагиатство. 

Ноември 2023

StrikePlagiarism.com печели търг за предоствяне на софтуер като услуга в Естония

Нашата компания спечели международен търг за предоставяне на система за борба с плагиатството за всички естонски университети. Търгът беше обявен от Министерството на образованието и научните изследвания на Естония.
Естонските университети ще могат да използват услугата на StrikePlagiarism.com за проверка на всички видове работи за плагиатство, както и за наличие на съдържание, генерирано от изкуствен интелект. 

© Copyright 2023 StrikePlagiarism.com
Всички права запазени