Цени за корпоративни сметки

Предлагаме три варианта:

- ЦЕНА ЗА СМЕТКА

крайната цена се изчислява въз основа на броя на сметките, срока на договора, както и на достъпа до научна библиотека и системата за обратна връзка. Тази опция е от полза за университети, висши училища, колежи и други образователни институции, особено за тези, които проверяват задания.

- ЦЕНА ЗА ДОКУМЕНТ

крайната цена се изчислява въз основа на размера на документа, срока на договора, както и достъпа до научната библиотека и системата за обратна връзка. Тази опция е от полза за университети, висши училища, колежи, други образователни институции, както и за издателства, компании, изследователски институти и т.н., особено за тези, които проверяват големи научни документи. 

- ЦЕНА НА СТРАНИЦА

крайната цена се изчислява въз основа на броя на придобиващите знаци, срока на договора, както и на достъпа до научна библиотека и системата за обратна връзка. Тази опция е от полза за организации, които проверяват документи с различни размери.