Цени за корпоративни профили

Предлагаме три ценови опции:

- ЦЕНА НА ПРОФИЛ 

Получете оферта

крайната цена се изчислява въз основа на броя на профилите, срока на договора, както и на достъпа до научната библиотека и системата за обратна връзка. Тази опция е от полза на университети, K-12, колежи и други образователни институции, особено на тези, които проверяват задания.

- ЦЕНА НА ДОКУМЕНТ

Получете оферта

крайната цена се изчислява въз основа на размера на документа, срока на договора, както и достъпа до научната библиотека и системата за обратна връзка. Тази опция е от полза на университети, K-12, колежи, други образователни институции, както и на издателства, компании, изследователски институти и т.н., особено за тези, които проверяват големи научни документи.

- ЦЕНА НА СТРАНИЦА

Получете оферта

крайната цена се изчислява въз основа на броя на придобиващите знаци, срока на договора, както и на достъпа до научна библиотека и системата за обратна връзка. Тази опция е от полза за организации, които проверяват документи с различни размери.

© Copyright 2023 StrikePlagiarism.com
Всички права запазени