Модул за търсене на съдържание, генерирано от изкуствен интелект

Забелязахме, че студентите и преподавателите активно използват различни механизми и инструменти за създаване на съдържание, включително и изкуствен интелект.
Инструментите за генериране на съдържание от ИИ станаха част от образователния процес, въпреки че се появиха съвсем наскоро. Студентите и преподавателите ги използват, защото са много ефективни, бързи и имат достъп до огромни обеми информация. Въпреки това съществува известен риск, свързан с използването им. 

Нашата компания реши да създаде модул, който да отговаря на нуждите на образователни институции, корпоративни и издателски къщи.

Образователната институция, разполагаща с ефективен инструмент за противодействие на злоупотребите, които могат да възникнат при използването на ChatGPT, Bard и други инструменти за съдържание, генерирано от изкуствен интелект, ще може по-добре да защити студентите от нарушаване на принципите на академичната почтеност и да защити стандартите за качество на образованието.


Докладът за съдържанието на текст, генериран от ИИ е поставен в интерактивния Доклад за сходство, което е много удобно за анализиране.

Удобно е също така да оценявате документа по два критерия едновременно и да оставяте коментари, свързани както с ИИ, така и с плагиатството.

Като щракнете върху Детайли в раздела за търсене на ИИ съдържание, ще можете да отворите втория доклад. 

Цветове в доклада за вероятността текстът да е генериран от ИИ

Нашият доклад проследява както цялостното съотношение на вероятността текстът на документа да е генериран от ИИ, така и вероятността всеки отделен фрагмент от текст да е създаден от ИИ, като оцветява различните фрагменти и дава информация дали са написани от ИИ или от човек. Докладът показва списък на фрагментите и коефициента на вероятност за всеки фрагмент.

Ако текстът е зелен, вероятността да е написан от ИИ е минимална, а ако е червен, вероятността да е написан от ИИ е максимална.
Тези цветове не могат да се променят ръчно, да се приемат или отхвърлят. Вероятността текстът да е написан машинно се проверява от най-добрите в момента модули и алгоритми. 

Какво означава коефициентът на вероятност на ИИ?

Коефициентът на вероятност на съдържанието на ИИ е прогноза за вероятността текстът да е генериран от ИИ или да е написан от човек. Коефициентът не е мярка за съотношението между генерирания от ИИ текст и оригиналното съдържание в документа.

Ако авторът на документа има нисък процент на заемане, но висок коефициент на ИИ, вероятно става въпрос за фалшив отговор от системата, поради което документът трябва да се анализира подробно.

Как работи откриването на съдържание, генерирано от ИИ?

В модула се прилага контролирано обучение, като се използват няколко модела, включително модифициран модел на BERT, за да се предвиди дали съдържанието е изкуствено или оригинално.

На изкуствения интелект бяха представени милиони текстове с изкуствено създадено и оригинално съдържание, след което беше обучен да определя разликата между тях. След всяка сесия на обучение се използва голям набор от тестови данни, за да се оцени дали новият модел е подобрен или не.

Важно е да запомните:

  • Модулът е с над 94% точност при намирането на текст, генериран от GPT-3, GPT-3.5 и ChatGPT. Въпреки това той не е съвършен и винаги са възможни грешки.
  • Много по-добре, по-правилно и по-сигурно е да се анализират поредиците от авторски документи, отколкото да се взема решение, базирано на един документ.
  • Дължината на документа е от значение - колкото по-дълъг е документът, толкова по-точен е резултатът.
  • Препоръчителната стойност на коефициента на вероятност на ИИ е повече от 60%. Ако коефициентът на вероятност на КВИИ (Коефициент на вероятност за съдържание от ИИ) е над 80%, а КС е под 20%, документът трябва да се анализира внимателно.

© Copyright 2023 StrikePlagiarism.com
Всички права запазени