Domestic Search Module

Domestic Search Module е произведение на програмистите от StrikePlagiarism.com. Модулът е създаден въз основа на очакванията и исканията на университети от ЕС, които желаят да съхраняват всички документи на своя сървър с възможност за търсене на сходства в сървъра на университета. Модулът за вътрешно търсене позволява да се проверяват всички документи, качени в StrikePlagiarism.com на сървърите на университетите, и да се показват метаданни в Доклада за сходство, ако са открити някакви сходства. 

Предимствата на Domestic Search Module 

Защита на данните, сигурност на документите

Модулът ви позволява да осигурите по-добра сигурност на документите и личните данни, като по този начин документите ще се съхраняват не на нашия сървър, а на сървъра на клиента.


Лесна инсталация

Инсталирането на модула се извършва в рамките на 2-3 дни и не изисква специален софтуер. Все пак не трябва да се забравя, че за да се гарантира високото качество на работата, сървърът се нуждае от стабилен достъп до интернет.

По-висока автономност

Независимост при избора на система за борба с плагиатството. Ако съхранявате всички проверени документи на сървър, не сте зависими от система за борба с плагиатството. Вашият академичен процес е по-автономен и защитен.

© Copyright 2023 StrikePlagiarism.com
Всички права запазени