Korporativ hesablar üçün qiymətlər

Üç seçim təklif edirik:

- İSTİFADƏÇİ HESABI ÜZRƏ QİYMƏT

Bizimlə əlaqə

Yekun qiymət istifadəçi hesablarının sayı, müqavilənin müddəti, həmçinin, elmi kitabxanaya giriş və əks əlaqə sistemi əsasında hesablanır. Bu seçim universitetlər, məktəblər, kolleclər və digər təhsil müəssisələri, xüsusən də tapşırıqları yoxlayan müəssisələr üçün faydalıdır.

- SƏNƏD ÜZRƏ QİYMƏT

Bizimlə əlaqə

Yekun qiymət sənədin həcmi, müqavilənin müddəti, həmçinin, elmi kitabxanaya giriş və əks əlaqə sistemi əsasında hesablanır. Bu seçim universitetlər, məktəblər, kolleclər, digər təhsil müəssisələri, həmçinin, nəşriyyat evləri, şirkətlər, tədqiqat aparan institutlar, xüsusən də böyük elmi sənədləri yoxlayanlar üçün faydalıdır.

- SƏHİFƏ ÜZRƏ QİYMƏT

Bizimlə əlaqə

Yekun qiymət əldə olunan işarı sayı, müqavilənin müddəti, həmçinin, elmi kitabxanaya giriş və əks əlaqə sistemi əsasında hesablanır. Bu seçim müxtəlif ölçülü sənədləri yoxlayan təşkilatlar üçün faydalıdır.

© Copyright 2002-2024 StrikePlagiarism.com - Bütün hüquqlar qorunur