Trial University Account

Дата звіту:

2019-11-19 11:57:36

Заголовок:

Файл для тесту - Copy.docx

Автор:

Ковальчук Оксана

Науковий керівник:

підрозділ:

Sample Unit

Дата завантаження файлу:

2019-11-19 11:56:16

Це число показує скільки разів перевіряли документ

Кількість перевірок документа:

8


Адреси, введені користувачем, будуть пропущені під час аналізу

пропущені веб-сторінки:

 

Відповідальний за перевірку

Рівень запозичень
Зверніть увагу, що високі значення коефіцієнта не автоматично означають плагіат. Звіт має аналізувати компетентна / уповноважена особа.
95,98%
% Слів знайдених поза Бази юридичних актів методом перевірки кожні 5 слів
85,45%
% Слів знайдених поза Бази юридичних актів методом перевірки кожні 25 слів
0,00%
% слів, знайдених в Базі юридичних актів методом перевірки кожних 8 слів
6,43%
% цитат
25

Довжина фрази для коефіцієнта подібності

1120

Кількість слів

9151

Кількість символів

Тривога
У цьому розділі Ви можете знайти інформацію щодо модифікації тексту, яка може бути спрямована на зміну результатів аналізу. Невидимі для особи, яка оцінює вміст документа у роздруківці чи файлі, вони впливають на фрази, порівнювані під час аналізу тексту (викликаючи передбачувані помилки), щоб приховати запозичення, а також підробити значення у звіті про подібність. Слід оцінити, чи є модифікації навмисними чи ні.
 • Тривога33

  кількість символів з інших алфавітів може означати спробу обману, уважно перевірте!

 • Інтервали11

  кількість збільшених відстаней між літерами - будь ласка, перевірте, чи вони імітують пробіли, викликаючи приєднання слів до звіту

 • Мікропробіли14

  кількість пробілів із нульовою довжиною - будь ласка, перевірте, чи вони розміщені всередині слів та спричинили поділ слів у тексті

 • Білий знаки22

  кількість символів з білим кольором шрифту - будь ласка, перевірте, чи використовуються вони замість пробілів, викликаючи приєднання слова (у звіті колір літер змінено на чорний, щоб показати їх)

Активні списки запозичень
Прокручуйте список та аналізуйте, особливо, фрагменти, які перевищують КП 2 (позначено жирним шрифтом). Скористайтеся посиланням "Позначити фрагмент" та перегляньте, чи є вони короткими фразами, розкиданими в документі (випадкові схожості), численними короткими фразами поруч з іншими (мозаїчний плагіат) або великими фрагментами без зазначення джерела (прямий плагіат).
Вміст пошуку - позначення запозичень:
Будь ласка, зверніть увагу на те, що система не дає остаточної оцінки. Якщо виникають підозри, Звіт Подібності повинен бути переданий на ретельний аналіз.
Зміст
 • - База даних університету
 • - Джерело Інтернет
 • - юридичні акти
 • - База даних RefBooks
 • - Цитати
Плагіа́т - привласнення авторства 8 на чужий твір абo
Кількість ідентичних слів : 23
https://personalnij-sajt-uchitelya20.webnode.com.ua/news/plagiat-i-kompetentnist/
на чуже відкриття, винахiд чи раціоналізаторську пропозицію, а
Кількість ідентичних слів : 23
https://personalnij-sajt-uchitelya20.webnode.com.ua/news/plagiat-i-kompetentnist/
також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора
Юридичнe визначeння цьoго
Кількість ідентичних слів : 23
https://personalnij-sajt-uchitelya20.webnode.com.ua/news/plagiat-i-kompetentnist/
терміну впe рше
Кількість ідентичних слів : 23
https://personalnij-sajt-uchitelya20.webnode.com.ua/news/plagiat-i-kompetentnist/
з'явилocя 1 в українських нормативних документах лише в липні 2001 року в новій редакції Закону України
«Про авторське право і суміжні права»
Кількість ідентичних слів : 6
Заголовок : WRONG ID: [citation]
База даних законодавчих актів,
. Водночас власне явищe плагiату має багатовікову історію. Засyджyвали лiтературнi крадiжки відомі поети та мислителi тoго часу - Ювенал, Горацій, Вергілій і Марціал. Oстанній yперше застосував слово
«плагіатор»
Кількість ідентичних слів : 1
Заголовок : WRONG ID: [citation]
База даних законодавчих актів,
, що латинoю означалo
«викрадач чyжих рабiв»
Кількість ідентичних слів : 3
Заголовок : WRONG ID: [citation]
База даних законодавчих актів,
, до літературних грабіжників. У XVII столітті у Франції з'явилися навіть теoретики плагiату. Зокрeма, Франсyа Ла Мoт лe Вайє у свoїй рoбoтi
«Академiя
Кількість ідентичних слів : 97
https://uk.wikipedia.org/wiki/Плагіат
oрaтoрiв»
Кількість ідентичних слів : 2
Заголовок : WRONG ID: [citation]
База даних законодавчих актів,
відкрито радив маскувати власну нездатність до творчості плагіатом і навіть давав рекомендації, як, непомітно замінюючиyвсі вислови вкраденої фрази їхніми синонімами, приховати крадіжку.
Кількість ідентичних слів : 97
https://uk.wikipedia.org/wiki/Плагіат

Закон України
«Про освіту»
Кількість ідентичних слів : 2
Заголовок : WRONG ID: [citation]
База даних законодавчих актів,
(п.4, статті 42) дає визначення
«академічного плагіату -
Кількість ідентичних слів : 39
https://uk.wikipedia.org/wiki/Плагіат
оприлюденння (
частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства»
Кількість ідентичних слів : 30
Заголовок : WRONG ID: [citation]
База даних законодавчих актів,
Кількість ідентичних слів : 39
https://uk.wikipedia.org/wiki/Плагіат

Таким чином, плагіат в будь-якому разі розглядається як шахрайство, суть якого - у крадіжці чужої роботи або її частини і представленні її як власної. Загалом, плагіат можна поділити на три основні типи:
Кількість ідентичних слів : 62
https://uk.wikipedia.org/wiki/Плагіат

10 1. Копіювання чyжої рoбoти (як без, так і з відома)
Кількість ідентичних слів : 10
https://kondratyuk-tetyana.webnode.com.ua/news/shcho-zh-take-plagiat/
9 та oприлюднення її під своїм іменем.
2. Представлення суміші власних та запозичених в інших аргументів без належного цитування джерел.
3.
Кількість ідентичних слів : 20
https://beta.wikiversity.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%D0%B2_%D0%B5-_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97.
3 Перефразування чужої роботи без належно оформленого посилання на оригінального автора або видавця.
Правила цитування
Цитування має використовуватися у всіх випадках, коли в роботі використовуються дані, взяті зі сторонніх джерел, а не отримані або створені безпосередньо автором. Порушення вказаних нижче правил і їх недотримання має розцінюватися як плагіат:
Кількість ідентичних слів : 151
http://test.teacherjournal.in.ua/index.php/item/26-poshukplahiatu

1. якщо думка автора наводиться дослівно, то її слід взяти в лапки;
Кількість ідентичних слів : 151
http://test.teacherjournal.in.ua/index.php/item/26-poshukplahiatu

2. якщо цитується великий уривок тексту, то він може не братися в лапки, натомість - виділяється або відбивається від решти тексту певним способом (набирається іншим кеглем, шрифтом, накресленням, відбивається від основного тексту більшими абзацними відступами тощо);
Кількість ідентичних слів : 151
http://test.teacherjournal.in.ua/index.php/item/26-poshukplahiatu

3. допускається скорочення цитати, яке не веде до викривлення думки автора. Місце скорочення має бути відзначене в цитаті квадратними дужками з трикрапкою всередині;
Кількість ідентичних слів : 151
http://test.teacherjournal.in.ua/index.php/item/26-poshukplahiatu

4. допускається перефразування цитати, зміна словоформ чи відмінків певних слів. В такому разі, цитата в лапки не береться, але в квадратних дужках обов'язково ставиться посилання на джерело (його порядковий номер зі списку використаної літератури, який додається до роботи);
Кількість ідентичних слів : 151
http://test.teacherjournal.in.ua/index.php/item/26-poshukplahiatu

5. 1 в списку використаної літератури завжди слід вказувати навіть ті джерела, які використовувалися під час підготовки роботи і вивчення теми, навіть якщо прямих посилань чи цитувань цих джерел в роботі нема
Кількість ідентичних слів : 62
https://uk.wikipedia.org/wiki/Плагіат

5 У журналістиці часто трапляються випадки, коли текст публікується не лише без дозволу автора й без зазначення його імені, а взагалі під іменем іншої особи. У цьому випадку є підстави говорити про інший вид порушення авторського права - плагіат. Саме такі дії з боку журналістів викликають найменше суперечок із боку суспільства, адже абсолютна більшість погоджується з тим, що це неприпустимо.
Відповідно до ст. 50 Закону
«Про авторське право і суміжні права»
Кількість ідентичних слів : 6
Заголовок : WRONG ID: [citation]
База даних законодавчих актів,
, плагіат означає оприлюднення (опублікування) повністю або частково чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору. Такі дії можуть тягнути за собою як вимоги усунути порушення, так і позови про стягнення моральної та матеріальної компенсації. В українських реаліях до плагіату часто вдаються місцеві друковані видання або локальні видавництва, а суми компенсацій зазвичай складають кілька десятків тисяч гривень.
Кількість ідентичних слів : 128
https://cedem.org.ua/analytics/shho-take-plagiat-i-chy-zakonna-pratsya-najmanyh-avtoriv/

1 1 Манипуляции текстом с целью обойти антиплагиатную систему:
Авторы могут использовать различные методы по сокрытию плагиата, с целью обойти систему и улучшить показатели коэффициентов подобия.
Интервал - метод увеличивания расстояния между буквами, при этом автор работы удаляет пробел между словами, рассчитывая, что аниплагиатная система не сможет распознать слитый текст.
Замена букв - использование символов из другого алфавита. В случае написания работы на одном из языков авторы могут проводить замену букв

«а», «о», «е», «у», «х»
Кількість ідентичних слів : 5
Заголовок : WRONG ID: [citation]
База даних законодавчих актів,
Кількість ідентичних слів : 72
Заголовок : Плагиат в википедии.docx
Автор : Игорь Скворцов
Клієнт Trial University Account (Publishing house)


4 и т.д. других алфавитов, рассчитывая сбить систему в нахождении неавторизированных заимствований.
Микропробелы - некоторое количество пробелов с нулевым размером.
Белые знаки - метод манипуляции, при котором автор добавляет в готовый текст слова, символы, знаки, выделяя их белым цветом. При этом может даже использовать методику уменьшения размера, так как используемые слова белым цветом, занимают определенный промежуток и могут быть достаточно заметными в тексте.
Кількість ідентичних слів : 61
https://strikeplagiarism.com/ru/report.html

Course Management Systems (CMSs) that are extensively used for supporting blended learning.
Кількість ідентичних слів : 12
https://strikeplagiarism.com/ru/report.html
The main tools that all LMSs provide are:
- Asynchronous and synchronous communication
- Content development and.delivery
- Formative and.summative assessment
The asynchronous.and synchronous communication.may involve announcement areas, e-mail, chat, forums etc. The content development and delivery may involve learning resources, learning objects, files, links to internet resources, etc. Finally, the formative and summative assessment mainly involves tools for self-evaluation, multiple choice questions etc.
Кількість ідентичних слів : 67
https://strikeplagiarism.com/ru/report.html

6 Авторське право є інструментомшвласності, права і ключовою галуззю права інтелектуальної власності; воно призначене захищати зовнішню форму вираження об'єкта (твір, малюнок, збірник, фотографія та інше), тобто їхнє
«матеріальне втілення»
Кількість ідентичних слів : 2
Заголовок : WRONG ID: [citation]
База даних законодавчих актів,
. Авторське право не може використовуватись для захисту абстрактних ідей, концепцій, фактів, стилів та технік, що можутьшбути використані уштворі.
Авторське право історично виникло внаслідок потреби захистити права авторів літературних творів та творів мистецтва; нині Авторське право поширюється фактично на будь-які результатиштворчої діяльності швключаючи комп'ютерні програми, бази даних, фільми, фотографії і скульптури, архітектурні проекти, рекламні проспекти, карти і технічні креслення.
Авторські права - це набір суб'єктивних виключних прав, які дозволяють авторам літературних, мистецькихшта наукових творів отриматишсоціальні блага відшрезультатів своєї творчої діяльності.
Кількість ідентичних слів : 114
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE

Суміжні права ( 2 англ. related rights, фр. droits voisins, рос. смежные права) - тип прав на інтелектуальну власність, спрямованих забезпечити охорону інтересів фізичних та юридичних осіб, що сприяють створенню творів, які після створення стають доступними для широкого загалу.
Кількість ідентичних слів : 34
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0

Згідно з Римською конвенцією строк охорони суміжних прав має складати щонайменше 20 років починаючи з оста ннього дня року, у яко му відбулося виконання, було здійснено запис фонограми або було вперше сповіщено передачу мовлення.
Згідно з Угодою щодошторгових аспектів правшінтелектуальної власності (ТРІПС) права виконавців та виробників фонограм охороняються протягом щонайменше 50 років починаючи із останнього дня року, у якому відбулося виконання або було здійснено запис фонограми, та протягом щонайменше 20 років шпочинаючи з останнього дня року, коли було вперше сповіщено передачу мовлення.
В Україні суміжні правашна усі види об'єктів (виконання, фонограми, передачі мовлення) охороняються протягом 50 років від дати першого запису виконання, першого опублікування або запису фонограми та першого публічного сповіщення передачі мовлення. Закінчення реченців захисту настає 1 січня року, наступного за роком, у якому закінчилися передбаченішзаконодавством строки захисту. [4]
Кількість ідентичних слів : 132
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0

суміжні права - це особистішнемайнові та 12 майнові права інтелектуальної власності на
Кількість ідентичних слів : 5
https://studopedia.com.ua/1_126594_sumizhni-prava.html
виконання, фонограми, відеограми, 11 а також програми (передачі) організацій мовлення.
Кількість ідентичних слів : 6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12

Правоваш 7 охорона суміжних прав
Кількість ідентичних слів : 9
https://www.studsell.com/view/173964/
в Україні здійснюється відповідно до Закону України
"Про
Кількість ідентичних слів : 9
https://www.studsell.com/view/173964/
2
авторське право і суміжні права"
Кількість ідентичних слів : 6
Заголовок : WRONG ID: [citation]
База даних законодавчих актів,
,
Кількість ідентичних слів : 5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
книги четвертої Цивільного кодексу України
"Право інтелектуальної власності"
Кількість ідентичних слів : 3
Заголовок : WRONG ID: [citation]
База даних законодавчих актів,
, міжнародних конвенцій 1 у сфері інтелектуальної власності, а також
Кількість ідентичних слів : 6
Заголовок : Охорона суміжних прав в Україні в умовах євроінтеграції
Автор : Павленко Аліна Олександрівна
Клієнт V. N. Karazin Kharkiv National University (KKNU) (Юридичний факультет - кафедра державно-правових дисциплін)
підзаконних нормативнош- правових актів.
7 Відповідно до
Кількість ідентичних слів : 10
https://www.studsell.com/view/173964/
ст. 35 Закону України
"Про авторське право і суміжні права"
Кількість ідентичних слів : 6
Заголовок : WRONG ID: [citation]
База даних законодавчих актів,
,
Кількість ідентичних слів : 10
https://www.studsell.com/view/173964/
об'єктами суміжних прав, незале жно від призначення, змісту, оцінки шспособу і форми вираження, є:
Кількість ідентичних слів : 12
https://www.studsell.com/view/173964/