Наръчници

Моля, отворете всеки раздел, за да прочетете наръчниците и да гледате видеоклип. Щракнете върху видеоклипа, за да го гледате.

Видео урок за потребителски акаунт. Тук можете да намерите информация как да качите документ, да промените потребителските настройки и друга ценна информация.

Видео урок за администраторски акаунт. Тук можете да намерите информация за създаване на потребителски акаунти, промяна на техните данни, качване на документ, проверки на разпределение на потребителски акаунт и друга ценна информация.

Видео урок за интерактивен отчет. Тук можете да научите за интерактивния отчет и неговите функции, за процеса на оценка и обратна връзка.

Видео урок за режим на задание. Тук можете да намерите повече информация за това как да създавате задания в StrikePlagiarism.com, да ги управлявате, да задавате крайни срокове и да записвате ученици.

© Copyright 2023 StrikePlagiarism.com
Всички права запазени