С какво е уникален нашият доклад за сходство?- Достъпност и простота,
- Интерактивност,
- Обратна връзка и инструмент за намиране на съдържание в източника,
- Текстови манипулации, перифрази и търсене на прилики в преводен текст,
- Търсене на съдържание, генерирано от изкуствен интелект.  

Достъпност и простота

Интуитивност

Интерактивност

Много от нашите клиенти подчертават важността на времето, което обучителите и експертите отделят за анализ на резултатите. Те харесват нашия отчет поради факта, че броят на функциите, тяхното оформление и интуитивността в навигацията правят отчета ни уникален и достъпен за всички видове потребители и всички възрасти.

Например използваме само няколко цвята за отразяване на източниците в доклада, опростили сме процеса на коментиране, целият източник като страница се отразява във втори широк прозорец срещу анализирания текст и т.н. С други думи, не е необходимо специално или многократно обучение, за да започнете да използвате отчета пълноценно.

Нашият отчет е създаден с идеята за удобство и многофункционално взаимодействие с модулите на системата, които са "под ръка". Например отчетът позволява да се изключват фрагменти, които могат да се считат за автоцитати, или фрагменти, които по една или друга причина трябва да бъдат изключени от коефициента на сходство, като същевременно се променя коефициентът на сходство.

Инструмент за търсене на съдържание, генерирано от изкуствен интелект

Модулът за търсене на съдържание, генерирано от изкуствен интелект може да помогне при прекомерно и ненужно използване на изкуствен интелект за писане, особено в случаите, когато използването на изкуствен интелект се насърчава от преподавателите и не е възможно да се наблюдава и предотврати прекомерната му употреба. Преподавателите имат възможност да обръщат внимание на пасажи с висок процент на вероятност текстът да е написан с помощта на ИИ. 

ИИ стана част от академичния процес. Много студенти започнаха да използват активно ChatGPT и други инструменти за създаване на съдържание. ИИ вече е способен да създава съдържание, което може да бъде добавено към дадена работа без особени опасения, като издава този аналитичен текст за свой собствен.
В рамките на един доклад вече можем да покажем вероятността дали даден текст е написан от машина или от човек. Разделяме текста на фрагменти и всеки фрагмент получава различен процент на вероятност (всеки диапазон на вероятност има различен цвят), с проста интерактивна навигация из текста. Нашите експерти тестваха модула на 20 популярни езика и ефективността на намиране на съдържание, написано от различни инструменти за изкуствен интелект, както и на смесени текстове, написани от изкуствен интелект и човек, беше над 90%.

Научете повече за нашия инструмент, като кликнете тук. 

Обратна връзка

Какъв академичен процес е възможен без обратна връзка?
Целият съвременен модел на образование се основава на обратната връзка със студентите. Често обаче преподавателите и експертите се оплакват от липсата на време за анализ на съдържанието на работата. Ето защо решихме да разработим механизъм, който да позволява не само да се остави коментар навсякъде в доклада, но и възможността преподавателят да намери съдържанието на даден текстов фрагмент в източника.

Отразихме източника (било то URL адрес или PDF документ) в лявата част на доклада и оцветихме в жълто всички източници, които съвпадат с работата. Като кликнете върху жълтите фрагменти, системата ще отрази тези фрагменти в рамките на анализирания текст. Това е много просто и удобно и спестява време за търсене на текста или на всички фрагменти в източника! В един източник можем да отразим всички такива фрагменти в която и да е част от текста, където се намират.Процесът на добавяне на коментари е много прост, като ученикът вижда добавените коментари в реално време като списък в доклада за сходство.

Функционалността позволява да се включат учениците в заданието, като след това учениците виждат доклада за сходство и оставените коментари. Има възможност за изключване на студентите от процеса на проверка на писмените работи за плагиатство и тогава студентите нямат достъп до интерактивния доклад, но могат да получат доклада под формата на HTML или PDF файл от преподавателя, ако е необходимо. 

Прегледайте коментарите, оставени от ръководителя

Студентът може да прегледа коментарите и бележките, оставени от ръководителя, за да може да актуализира и коригира работата си по подходящ начин. Тази опция прави комуникацията и обратната връзка по-ефективни. 


Споделете доклада

Споделете интерактивния доклад за сходство със студентите или с проверяващите.

Текстови манипулации

Манипулирането се превърна в често срещан фактор за нарушаване на академичната почтеност. За да противодействаме на манипулациите, решихме да приложим различни алгоритми, които да са чувствителни към неразрешено перифразиране, промени в шрифта, разстояния, скрити знаци, разредки т.н. С въвеждането на модула за търсене на сходство в преводите значително подобрихме способността на системата да открива плагиатство в преведени текстове.

StrikePlagiarism е в състояние да открива сходства и в нестандартни преводи, като например от френски и арабски или от китайски и хинди. Като цяло системата поддържа повече от 200 езикови комбинации.

Брой на знаците от други азбуки, които могат да имитират букви от азбуката, свързана с документа, което води до правописни грешки в текста. Тези букви са подчертани в жълто.

Брой на интервалите с нулева дължина - те се поставят вътре в думите и водят до разделяне на думите в текста. 

Броят на фрагментите и откъсите от текста с промени (промяна на словореда, използване на синоним, промяна на правописа и т.н.) в сравнение с фрагмента, открит в източника - тази функция показва възможни опити за прикриване на неразрешени заемки. 

Брой на символите, скрити чрез използване на бял цвят на шрифта или минимален размер на шрифта - те се използват вместо интервали, което води до сливане на думите (в доклада цветът на буквите се променя на черен, за да се обозначат правилно) или до изкривяване на думите/фразите. Тези фрази са подчертани. Посочването на фрагменти със стрелка ще изведе оригиналния фрагмент без измененията. 

Търсене на прилики в преводен текст

Преводното плагиатство, като форма на нарушаване на принципите на академичната почтеност, е станало популярно не само в студентските, но и в научните трудове.

Разработихме модул, който ви позволява да превеждате документ на избран от потребителя език и да търсите прилики на този език. Системата автоматично разпознава текста на документа и след като го преведе, намира прилики на друг език. За всеки избран език системата ще генерира отделен доклад за сходство, което опростява анализа на работата и не смесва преведения текст с оригинала, без да влияе на коефициентите на сходство. Всеки доклад за сходство съдържа информация за избрания език на превода. 

© Copyright 2023 StrikePlagiarism.com
Всички права запазени