Какво прави StrikePlagiarism.com различна?

Търсене в публични интернет източници и в базите данни на университети и издателства

Нашата система търси прилики между милиони документи, публикувани в отворени източници. Системата разпознава повече от 200 езика и има достъп до милиарди онлайн ресурси.
Базата данни, с която разполага StrikePlagiarism.com, обхваща документи, събирани от 2002 г. насам. StrikePlagiarism.com разполага с обширна база данни от документи, написани на много езици, включително английски, немски, испански, португалски, чешки, словашки, полски, румънски, арабски, китайски, грузински, български, турски, италиански, френски, холандски, шведски и др. Вътрешната база данни и личните данни са защитени в съответствие с GDPR, като сървърът на нашата компания се намира в ЕС.

Търсене в базата данни RefBooks

RefBooks е научната база данни на StrikePlagiarism.com, която съдържа милиони докторски дисертации, публикации, студентски работи, научни списания и други видове документи на над 30 езика, включително английски, френски, португалски, немски, испански, холандски, турски, арабски, украински и др. Тази база данни включва документи, публикувани и в Scopus, Web of Science, Springer, EBSCO и др. Базата данни се използва от университети, издателства и други институции за анализ за плагиатство.

Модулът за вътрешно търсене

Нашият модул за вътрешно търсене може да бъде инсталиран на сървъра на университета, което ви позволява да търсите сходства във вашата база данни. Това става по прост начин. Нашата система изпраща на модула текста, който вашият потребител е качил в профила си в нашата система. Модулът търси сходства и изпраща метаданни обратно към системата за фрагмента, който е намерен в университетската база данни. Тези метаданни се отразяват в доклада за сходство на вашия потребител, като източникът е вашата база данни. Модулът може да ни изпрати само метаданните, които университетът е въвел в своята база данни. Тази услуга стана много популярна поради ограниченията на GDPR и авторските права. Прочетете повече.

Съвместимост с други системи

Нашата система е базирана на SaaS. StrikePlagiarism.com е интегрирана с Moodle чрез плъгин. Нашият плъгин с Moodle позволява не само проверката на задания, но и на тестове. С плъгинът с Moodle има възможността да се създават групови задания и да се правят кръстосани проверки в заданието.
Натиснете тук, за да отворите Moodle указателя.
StrikePlagiarism.com е интегрирана и с Canvas и Brightspace чрез LTI 1.3. Интеграцията има много чудесни функции. Нашият LTI е съвместим и със SpeedGrader.
Освен това системата разполага с REST API, който позволява различни форми на интеграция с всякакви системи на трети страни, като например деканатски системи и LMS. API позволява не само изпращане на документи и получаване на отчети, но и управление на профили.
API наръчник е достъпен тук.
Прочетете повече.

Проверка на перифразирането

Системата разпознава манипулации в пасажи от текста, които са във формата на: 
- промяна на реда на думите,
- добавяне или премахване на думи,
- замяна на думи със синоними,
- преведени фрази,

В резултат, системата ще подчертае променените пасажи и ще ги отрази.
Тази функция служи, за да уточни дали пасаж е бил правилно перифразиран или е имало опит да се заобиколи системата и умишлено да се скрие копираният пасаж. 

Намиране на прилики в преведени текстове

Алгоритъмът за търсене на плагиатство при превод ви позволява да откривате сходства в преведен текст. Системата поддържа повече от 100 езика, включително английски, испански, немски, френски, арабски и дори китайски. След като сте качили писмената работа в системата, можете да изберете необходимата ви комбинация, след което системата ще покаже кои пасажи са били намерени като сходни в преведения текст.
Модулът за търсене на сходство в преводите е създаден с помощта на алгоритъм за машинно обучение.
Натиснете тук, за да видите видео презентация.

© Copyright 2023 StrikePlagiarism.com
Всички права запазени