Интегрирането на нашата система с външни системи е възможно чрез API. В момента нашата система е интегрирана с голям брой LMS и системи за документооборот на деканите.

Тази интеграция значително опростява както обмена на данни, включително метаданни, така и на документи. Интеграцията позволява да се използват онези акаунти, които са създадени в LMS, без да е необходимо да се откриват акаунти в нашата система.

Ако искате да използвате нашия API и да се интегрирате с вашата LMS, първо трябва да имате корпоративен акаунт в нашата система.

За да създадете корпоративен акаунт, трябва да се свържете с нас чрез форма за контакт. В нашия сайт можете да регистрирате индивидуален акаунт, но той няма да има корпоративна функционалност и възможност за работа чрез API, така че регистрирането на корпоративен акаунт е задължително.

След като създадем корпоративен акаунт за вас, ще създадем API ключ за вашия потребител, който ще ви бъде предаден от нас.

Щракнете тук и ще получите инструкция за API с широк набор от функции за комуникация между нашата система и LMS.

По-долу е представена схема стъпка по стъпка за създаване на интеграционен API.

1

Свържете се с нас, за да създадете корпоративен акаунт

2

Поискайте API ключ и инструкции

3

Интегриране на тестовете