Задания

Използвайте Задания през API и интерфейс системата на StrikePlagiarism.com

Функцията за Задания е достъпна за клиенти, които използват API или LTI както и клиенти, които имат създадени профили в нашата система. Функцията за Задания може да бъде включена при изпратено до нас запитване. Когато функцията е включена, ще се покаже секцията за кръстосана проверка в Доклада за Сходство.  

Лесно записване на студентите и управление на групи

Функцията за Задания ви позволява да организирате процеса по проверяване на писмени работи за плагиатство и да подобрите качеството на обратната връзка. Запишете студент или група от студенти към Задание, слагайте крайни срокове, получавайте известия за създадени задания по имейл за вече проверени документи с връзка към Доклада за Сходство.

Кръстосана проверка за прилики в текста

Функционалността за Задания позволява кръстосана проверка на документите в заданието, която показва приликите между текстовете дори и те да не са качени в базата данни.


Кръстосаната проверка в заданията е инструмент, който обръща внимание на студентите и преподавателите към текствоете, които са заимствани.

Администраторът задава колко пъти може да бъде върнат документ за поправка и изпратен отново. За да се рефлектира решението на преподавателя в Доклада за Сходство, създадохме бутон Запази и Изпрати, където преподавателят има 3 опции: Приеми, Изпрати за поправка или Отхвърли.

© Copyright 2023 StrikePlagiarism.com
Всички права запазени