Тази функционалност ви позволява да организирате по-добре процеса на проверка на писмените работи за плагиатство и да подобрите качеството на обратната връзка с учениците до ново ниво. Записвайте ученик или група ученици към задание, задавайте крайни срокове, получавайте известия за създадено задание по имейл и за вече проверен документ с връзка към доклад за сходство.

Функцията "Задание" е създадена за онези клиенти, които по някаква причина не използват LMS, а използват директно функционалността и акаунтите, създадени в StrikePlagiarism.com.

Кръстосаната проверка на задачите е инструмент за привличане на вниманието на учениците и учителите към факта на съвпадение на текстовете.
Администраторът задава броя на случаите, в които даден документ може да бъде върнат за преразглеждане и подаден отново. За да отразим решението на учителя в доклада за сходство, създадохме бутон "Запазване и изпращане", в който учителят има 3 възможности за избор: Приемане, Изпращане за корекция и Дисквалифициране.

Функцията "Задание" позволява кръстосана проверка на документите, която показва съвпадения между документи с едно и също задание, дори ако тези документи не са добавени в базата данни.