Plagiat.pl university

Rapor tarihi:

2020-02-02 22:27:06

İsim:

Türkiye'de İntihal

Yazar:

Salim

Tez Danışmanı:

Mehmet

Kuruluş Birimi:

Tarih Bölümü

DOSYA YÜKLEME TARİHİ:

2020-02-02 22:25:43

İnceleme sırasında kullanıcı tarafından yoksayılma için listelenen adresler

ATLANMIŞ WEB SİTESİ:

 1. https://www.internethaber.com/alemdarogludan-solcu-degilim-itirafi-1092289h.htm
 2. https://www.memurlar.net/haber/10961/alemdaroglu-yeniden-donecegim.html
 3. http://arsiv.sabah.com.tr/2004/10/18/gnd102.html
Benzerliklerin derecesi
Lütfen yüksek katsayıların değerinin otomatik olarak intihal kabul edilmediğini unutmayın. Rapor yetkili bir kişi tarafından gözden geçirilmelidir.
97,94%
Her 5 kelimenin kontrol edilmesi yöntemiyle Yasal İşlemler Veri tabanı dışında bulunan kelimelerin%
97,94%
Her 8 kelimenin kontrol edilmesi yöntemiyle Yasal İşlemler Veri tabanı dışında bulunan kelimelerin%
28,87%
Tırnak işarettleri arasında olan kelimelerin% 'si
8

Benzer katsayı için ifade uzunluğu

582

Kelime sayısı

5624

İşaret sayısı

Uyarılar ve bildirimler
Bu bölümde, kontrolün sonuçlarını değiştirmek için metindeki manipülasyonlarla ilgili bilgiler bulacaksınız. Çalışmayı kağıt üzerinde veya elektronik formatta değerlendiren biri için manipülasyonlar görünmez olabilir (ayrıca kasıtlı bir hata yazıtı da olabilir). Değişikliklerin kasıtlı olup olmadığı değerlendirilmelidir.
 • Alarm 28 metinde gösterin

  Diğer alfabe işaretleri sayısı - aldatma girişimi olabilir - dikkatlice kontrol edilmelidir.

 • Spreadler 17 metinde gösterin

  Harfler arasındaki artan mesafe miktarı (kelimelerin başlangıçta hecelenebileceği için lütfen mesafenin boşluk taklidi olup olmadığını belirleyin)

 • Mikro boşluklar 21 metinde gösterin

  Sıfır boyutlu boşluk sayısı - metindeki kelimelerin yanlış ayrılmasını etkileyip etkilemediğini kontrol etmeniz gerekir

 • Beyaz harfler 36 metinde gösterin

  Beyaz renkle vurgulanan karakter sayısı. Lütfen kelimeleri birleştirirken boşluk yerine beyaz karakterlerin kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. (benzerlik raporunda, sistem harflerin görünür olmasını sağlamak için harflerin rengini otomatik olarak siyaha dönüştürür)

Benzerliklerin aktif listeleri
Listeye gidin ve 2'den fazla OU parçasını inceleyin (kalın olarak işarettlenmiş). "Parçanı Seç" bağlantısını kullanın ve belgeye dağılmış kısa ifadelerin (rastgele benzerlikler), birbirine yakın çok sayıda kısa cümle(mozaik intihal) veya kaynağı bulunmayan geniş parçaların (direkt intihal) olduğunu dikkat edin.L
Arama içeriği - alıntıların belirlenmesi:
Lütfen sistemin herhangi bir karar kabul etmediğini unutmayın. Herhangi bir şüphe varsa, Benzerlik Raporu dikkatli bir şekilde incelenmelidir
İçerik
 • - Üniversite Veritabanları
 • - İnternet kaynağı
 • - RefBooks Veri Tabanı
 • - Alıntılar
 • ß - Alarm
 • A - Spreadler
 • · - Mikro boşluklar
 • A - Beyaz harfler
1
Telif Haklarının Özellikleri
· Tеlif
Özdeş kelimelerin sayısı : 20
http://www.telifhaklari.gov.tr/Telif-Hakki-Nedir
Hаkkının dоğmаsı için tеscilе gеrеk yоktur. Fikir vе
Özdeş kelimelerin sayısı : 20
http://www.telifhaklari.gov.tr/Telif-Hakki-Nedir
sаnаt еsеrlеri üzеrindеki
Özdeş kelimelerin sayısı : 20
http://www.telifhaklari.gov.tr/Telif-Hakki-Nedir
hаklаr еsеrin ürеtilmеsiуlе birliktе
Özdeş kelimelerin sayısı : 20
http://www.telifhaklari.gov.tr/Telif-Hakki-Nedir
dоğаr.

· Tеlif
Özdeş kelimelerin sayısı : 20
http://www.telifhaklari.gov.tr/Telif-Hakki-Nedir
hаklаrı sоуut nitеliğе
Özdeş kelimelerin sayısı : 20
http://www.telifhaklari.gov.tr/Telif-Hakki-Nedir
sаhiptir. Tеlif
Özdeş kelimelerin sayısı : 20
http://www.telifhaklari.gov.tr/Telif-Hakki-Nedir
hаklаrı ilе
Özdeş kelimelerin sayısı : 20
http://www.telifhaklari.gov.tr/Telif-Hakki-Nedir
kоrumа аltınа аlınаn, insаn düşüncеsinin yarattığı maddi olmayan mallardır. Telif hakları somutlaştığı maddeden ayrı ve bağımsız bir varlık ve hukuki değere sahiptir.

· Telif haklarında ülkesellik ilkesi geçerlidir. Koruma hangi ülkede talep ediliyorsa koruma şartları o ülke mevzuatına göre belirlenir.

· Mutlak hak nitel·iğine sah·iptir. Telif hakl·arı herk·ese karşı ileri sü·rülebilirler. Ancak topl·um menfa·atinin korun·ması gibi ne·denlerle bu mu·tlak hakka çeşitli sınırla·malar getirilm·iştir. Mutlak hak·ka getirilen sınırla·ndırmalar: Kamu düzeni, genel ahl·ak, kamu yararı gibi sebeplerle getirilen sınırlam·alar ve hususi men·faat (şahsi kulla·nım vs.) yarar·ına getirilen istisna·lardan oluş·maktadır. (Örneğin, bir eserin kâr amacı güdülmeksizin, şahsi kullanım amacıyla çoğaltılabilmesi mümkündür.)

· канFikri mülkiyet канhakları belli bir süre канboyunca korunurlar.кан(fikir ve sanat eserlerinde 70 yıl vs.) канFikir ürünleri somutlaştıkları канeşyadan ayrı ve канbağımsız bir hukuki канstatüye sahiptir.

· Fikri канürünler özel kanun, канtüzük ve yönetmelikler канçerçevesinde канdüzenlenmektedirler.
Özdeş kelimelerin sayısı : 127
http://www.telifhaklari.gov.tr/Telif-Hakki-Nedir


1 EVİMİ REKTÖRLÜKTEN ALMADIM
Kemal Alemdaroğlu ile iddiaları konuşmaya gitmedim. Niye görevden alındı, niye intihal ile suçlandı bunu bile merak etmiyordum aslında. Tek merak ettiğim bir kesim tarafından en öfke duyulan adam olarak tek başına ayakta durmaya çalışmak nasıl bir histi? İşte bu sorunun cevabını arıyordum. Nasıl bir yüktü herkesin yanlış ya da doğru kendisi hakkında sürekli bir şeyler söylemesi. Ya da acaba gece yattığında kendini iyi hissediyor muydu? Hiç mi pişmanlığı yoktu? Ulus'ta bir ev. Şehrin ortasında gizli bir bahçe sanki. Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu kapıda karşıladı.
"Burası hani şu rektörlükten aldığım iddia edilen ev"
Özdeş kelimelerin sayısı : 8
İsim : WRONG ID: [citation]
Yasal işlemler veritabanı,
dedi. Gözleri bir an daldı gitti.
"Burayı aldığımda daha rektör olmamıştım. Çok iyi bir cerrahım ben, çok para kazandım cerrahlıktan. Ama bunu yazmıyorlar. Gücüme gitti doğrusu." "Değer miydi?"
Özdeş kelimelerin sayısı : 22
İsim : WRONG ID: [citation]
Yasal işlemler veritabanı,
diye sordum.
"Ne cerrahlığınız ne tıp dünyasına yaptığınız katkılar konuşuluyor. Sadece türban davası, ikna odaları, ağlayan kız öğrenciler, sizin sert sözleriniz hatırlanıyor, bütün bunlara değer miydi?"
Özdeş kelimelerin sayısı : 24
İsim : WRONG ID: [citation]
Yasal işlemler veritabanı,
Bir an, inanın çok küçük bir an, kendini bırakıp bütünçıplaklığıyla hislerini anlatacak zannettim.
"Hatalarımla sevaplarımla ben de insanım diyecek "
Özdeş kelimelerin sayısı : 6
İsim : WRONG ID: [citation]
Yasal işlemler veritabanı,
diye bekledim. Demedi. Bir süre sustu. Sonra
"Tabii ki değerdi"
Özdeş kelimelerin sayısı : 3
İsim : WRONG ID: [citation]
Yasal işlemler veritabanı,
dedi.
"İnanmadığım hiç bir şeyi yapmadım"
Özdeş kelimelerin sayısı : 5
İsim : WRONG ID: [citation]
Yasal işlemler veritabanı,
Özdeş kelimelerin sayısı : 184
İsim : Vikipedi'de intihal
Yazar : Salim Ismayil
Veritabanı: StrikePlagiarism University (Ekonomi Bölümü)


1 SOLCUYUM DİYEMEM AÇIKÇASI
Kemal Alemdaroğlu 1939 Trabzon doğumlu. Baba Milli Eğitim Müdürü, anne ev kadını. Alemdaroğlu
"Küçüklüğümden beri hekim olmak isterdim"
Özdeş kelimelerin sayısı : 5
İsim : WRONG ID: [citation]
Yasal işlemler veritabanı,
diyor.
"Tipik bir memur ailemiz vardı bizim. Beş yaşımdan beri hekim olmak istedim. İstanbul ile üniversite yıllarında tanıştım. 1956'da geldim. Geliş o geliş. İlkönce yurtta kaldım, sonra dayımın yanında."
Özdeş kelimelerin sayısı : 29
İsim : WRONG ID: [citation]
Yasal işlemler veritabanı,
Alemdaroğlu 1957 yılında CHP üyesi olur. İlkönce gençlik kollarında çalışır.
"Siz kendinize solcuyum diyebiliyor musunuz?"
Özdeş kelimelerin sayısı : 5
İsim : WRONG ID: [citation]
Yasal işlemler veritabanı,
diye soruyorum
"Sağ sol kavramları artık değişti, solcuyum diyemem açıkcası. Ben sosyal demokrat bir yapıyı ve sosyal adaleti savunuyorum"
Özdeş kelimelerin sayısı : 17
İsim : WRONG ID: [citation]
Yasal işlemler veritabanı,
diyor. Alemdaroğlu 27 Mayıs'tan önce gözaltına alınır. Rektörlüğü sırasında çeşitli öğrenci olaylarına sahne olan okul bahçesi 1960 yılının 29 nisanında içlerinde Kemal Alemdaroğlu'nun da bulunduğu geniş bir öğrenci kitlesi tarafından dolar.
"O zaman ben ne bileyim ilerde aynı okula, gün gelip benim rektör olacağımı. Bambaşka düşünceler içindeydim. 15 bin öğrenci toplandık. Giderek azaldık 3-4 bine düştük. Sonra gece yarısı silahlı kuvvet mensupları bizi alıp Davutpaşa'ya götürdüler. Davutpaşa'da bizi misafir ettiler ve kaçmamıza yardım ettiler."
Özdeş kelimelerin sayısı : 44
İsim : WRONG ID: [citation]
Yasal işlemler veritabanı,
Özdeş kelimelerin sayısı : 160
İsim : SOLCUYUM DİYEMEM AÇIKÇASI
Yazar : Selim Turk
Veritabanı: Plagiat.pl university (Tarih Bölümü)

1 Course Management Systems (CMSs) that are extensively used for supporting blended learning.
Özdeş kelimelerin sayısı : 12
Kaynak : Evaluating a learning management system for blended learning in Greek higher education
The main tools that all LMSs provide are:
- Asynchronous and synchronous communication
- Content development and delivery
- Formative and summative assessment
The asynchronous and synchronous communication may involve announcement areas, e-mail, chat, forums etc. The content development and delivery may involve learning resources, learning objects, files, links to internet resources, etc. Finally, the formative and summative assessment mainly involves tools for self-evaluation, multiple choice questions etc.
Özdeş kelimelerin sayısı : 67
Kaynak : Evaluating a learning management system for blended learning in Greek higher education

Alarm Spreadler Mikro boşluklar Beyaz harfler